WordPress 2.5 é qui

È uscita la versione 2.5 di Wordpress, ricca di miglioramenti